FAQs Complain Problems

समाचार

स्थायी बसाेवास प्रमामणित सिफारिस

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन 
  • . सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र. पत्रको प्रतिलिपि
  • जग्गा धनी प्रमाण. पूर्जा र घर निर्माण इजाजत पत्रकोे प्रतिलिपि
  • .घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्रको प्रतिलिपि
  • नागरिता अन्यत्र जिल्लाको भएमा बासाई सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि