FAQs Complain Problems

समाचार

घर जग्गाकाे सिफारिस

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • घर जग्गा सिफारिस गरि पाँउ भनि दिएकाे निवेदन
  • अावश्यक सजीमिन अनुसार मुचुल्का
  • घर । जग्गाकाे साविकमा तिराे तिरेकाे रसिद
  • घर । जग्गा धनिकाे मृत्यु भइ हकदार भएमा नाता प्रमाणित ,मृत्यु दर्ताकाे प्रमाणपत्र,नागरिकताकाे  प्रमाणपत्र,नाबालककाे हकमा जन्म दर्ताकाे प्रमाणपत्र
  • अन्य अावश्यक लिखतका कागजातहरू
  • नगरपालिकालाइ तिर्नुपर्ने घर बहाल कर,व्यवसाय कर र जग्गाकाे तिराे  ितरेकाे रसिद