FAQs Complain Problems

समाचार

नाता प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम नेपाली र अंग्रेजी फरक फरक
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नाता प्रमाणित गरि पाँउ भनि दिएकाे निवेदन
  • अावश्यकता अनुसार सजीमिन मुचुल्का
  • नाता कायम गर्ने व्यक्तिहरूकाे नागरिकताकाे प्रमाणपत्रकाे प्रतिलिपि उमेर नपुगेकाे हकमा जन्म दर्ता
  • नाता कायम गर्ने व्यक्तिहरूकाे हालसालै खिचेकाे पासपाेर्ट साइजकाे २।२ प्रति फाेटाे
  • मृत्यु भउका व्यक्तिसंगकाे नाता प्रमाणित गर्नु परेमा मृतककाे मृत्युदर्ताकाे प्रमाणपत्र
  • नाता  प्रमाणित गर्ने व्यक्तिहरूका बिच नाता खुल्ने कागजातकाे प्रतिलिपि
  • नगरपालिकालाइ तिर्नुपर्ने  तिराेतिरेकाे रसिद