FAQs Complain Problems

समाचार

देउमार्इ नगरपालिकाकाे सुरक्षित मात्रिताे तथा सुत्केरी सयार खर्च

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • वडाकाे सिफारीस
  • जन्म दर्ताकाे प्रतिलिपि
  • बाबु अामाकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
  • अामाकाे ना प्र नभएमा विवाह दर्ता
  • ४ पटक स्वस्थिय परिक्षण गरेकाे कागजात