FAQs Complain Problems

समाचार

अविवाहित प्रमाणित सिफारीस

लाग्ने समय: 
सर्जिमिन पश्चात
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको निवेदन
  • अविवाहितको नागरिकताको प्रतिलिपि 
  • अबिभावकको नागरिकताको प्रतिलिपि
  • अबिभावकको सनाखत
  • सर्जमिन मुचुल्का