FAQs Complain Problems

समाचार

बसाइ सराइ दर्ता

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • बसाई  सरी  आएकाको  हकमा  बसाई  सराई  दर्ता  अनुसुची फाराम भरी पेश गर्नुपर्ने (बसाइ सराई दर्ता प्रमाणपत्र सहित)
  • सुचकको ना.प्र.प.को सक्कल र प्रतिलिपि ३. मुलीको ना.प्र.पत्र
  •  बसाइ सरी आएको हकमा नगरपालिका क्षेत्र भित्र बसोबासको भएको प्रमाण
  •   बासाईसराई  गरि  आएकाहरुको  नागरिताको  प्रतिलिपि÷जन्म दर्ता प्रमाण पत्र