FAQs Complain Problems

समाचार

पानिटार चिया बगान

Read More

शिधिथुम्का चुलिबाट देखिने सूर्येदयकाे दृष्य

Read More

गुफाथुम्की

Read More

नगरपालिको पुरानो भवन

Read More

कुइभिर पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः१

Read More

फाल्गुन्नद ज्ञान भूमि खत्रक्पा वडा नः९

Read More

राजनैतिक पर्यटकीय क्षेत्र रत्न शुरूङ वडा नः२

Read More

झाउपोखरी पर्यटकीय क्षेत्र वडा नः ८

Read More

नगरपालिकाको निर्माणाधीन भवन

Read More

No front page content has been created yet.

News & Notices

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

हरि बहादुर दहाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
hradahal@gmail.com
9852686700

सूचना अधिकारी

 नाम- गोविन्दराज बास्तोला 

पद- सूचना प्रविधि अधिकृत (सूचना अधिकारी )

सम्पर्क-9852680816

ईमेल- deumai.nagarpalika@gmail.com

 

 

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दिर्घ राेगी उपचार सहयाेग
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • दिर्घ राेगी तथा संरक्षकाे नागरिकता काे प्रतिलिपिप
 • दिर्घ राेगी प्रमाणित हुने अस्पतालकाे कागजात
सेवा प्रकारः- मृत्यू दाहा संस्कार सयाेग
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • मृत्यू दर्ताकाे प्रतिलिपि
 • मृतक र संरक्षककाे नागरीकताकाे प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- सुरक्षित मात्रिताे तथा सुत्केरी सयार खर्च
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- नगर प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • वडाकाे सिफारीस
 • जन्म दर्ताकाे प्रतिलिपि
 • बाबु अामाकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
 • अामाकाे ना प्र नभएमा विवाह दर्ता
 • ४ पटक स्वस्थिय परिक्षण गरेकाे कागजात
सेवा प्रकारः- भुक्तानी सम्बन्धमा
सेवा समयः- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि
जिम्मेवार अधिकारीः- लेखा शाखा तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन
 • बिल भरपाई
 • वडा समितिको सिफारिस
 •  योजना सम्बन्धि भएमा प्राविधिक प्रतिबेदन
 •     योजना  सम्पन्न भएको  उपभोक्ता      समितिको      निर्णय प्रतिलिपि
 •  अनुगमन समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 •     वडा    सचिब  , वडा    अध्यक्षको      रोहबरमा गरिएको
  सार्वजनिक परिक्षणको निर्णय प्रतिलिपि
 • याेजनाकाे फाेटाे
सेवा प्रकारः- याेजना सम्झाैता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात
सेवा समयः- साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- याेजना शाखा ,नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-
 • उपभोक्ता  समिति÷अनुगमन  समिति  गठन  गर्दाको  निर्णय प्रतिलिपि
 • .नगरपालिकाकाे बिनियोजित पत्र
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
 • उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिताको फोटोकपी
 • प्रबिधिक लागत अनुमान
सेवा प्रकारः- भत्ता रकम बुझन
सेवा समयः- निकासा पश्चयत
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-
 • रकम बुझ्न     बैंकबाट  भत्ता  वितरणको  व्यवस्था  भएको  वडाको  हकमा  वडा कार्यालय तथा       नगरपालिका    कार्यालयबाट    सिफारिस       लिइ

  सम्बन्धित  बैंकमा  खाता  खोली  खाता  मार्फत  भत्ता  रकम  बुझ्न
  सकिने  छ  ।

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्त्राका लागि परिचय पत्र नविकरण
सेवा समयः- मंसीर १ देखि १५ गते सम्म
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक  सुरक्षा  भत्ता  पाएका  व्यक्तिहरुले    हरेक  वर्ष  मंसिर महिनाको १ गते देखि १५ गते सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालय वा नगरपालिका   कार्यालयमा   आई   अनुसुची   फाराम   भरि   आफ्नो परिचय  पत्र  अनिवार्य  रुपमा   नविकरण  गराउनुपर्ने छ । सो का लागि निम्नानुसार कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।

 • परिचय पत्रको प्रतिलिपि
 • नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •   अन्यन्त्रको  नागरिकता  प्रमाण  पत्र  भए  बसाई–सराई  प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फाटो २ प्रति
 • सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ
सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्त्राका लागि परिचय पत्र बनाउने
सेवा समयः- अवस्था हेरी
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

 

हरेक  वर्षको  मंसिर  १  गते  देखि  १५गते  सम्म  सम्बन्धित  वडा कार्यालयमा वा नगरपालिका कार्यालयमा निम्नानुसार कागजात राखि निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ ।

 

 • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • विधवा महिलाको लागि पतिको मृत्युदर्ताको  प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  बिवाह  दर्ता  प्रमाण पत्रको  प्रतिलिपिमृत्यु  पछिको नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  अशक्त अपाङ्गगता भएकाहरुको लागि अपाङ्गताको वर्ग खुलेको प्रमाण  पत्रको  प्रतिलिपि,  नगरिकता  प्रमाण  पत्रको  प्रतिलिपि  र नावालक भएमा जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 •  दलित बालबालिकाको लागि जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि बाबु र आमाको बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र, नागरिताको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको २÷२ प्रति फोटो
 •  बसाइ–सराइ  गरि  आएको  व्यक्ति  हरुको  हकमा  बसाई–सराई दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने छ   

Pages

जानकारी