FAQs Complain Problems

समाचार

याेजना सम्झाैता गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
याेजना शाखा ,नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • उपभोक्ता  समिति÷अनुगमन  समिति  गठन  गर्दाको  निर्णय प्रतिलिपि
  • .नगरपालिकाकाे बिनियोजित पत्र
  • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
  • उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिताको फोटोकपी
  • प्रबिधिक लागत अनुमान