FAQs Complain Problems

समाचार

भत्ता रकम बुझन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
निकासा पश्चयत
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष वा वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • रकम बुझ्न     बैंकबाट  भत्ता  वितरणको  व्यवस्था  भएको  वडाको  हकमा  वडा कार्यालय तथा       नगरपालिका    कार्यालयबाट    सिफारिस       लिइ

    सम्बन्धित  बैंकमा  खाता  खोली  खाता  मार्फत  भत्ता  रकम  बुझ्न
    सकिने  छ  ।