FAQs Complain Problems

समाचार

माेहि लगतकट्टा सिफारीस

लाग्ने समय: 
साेहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
ताेकिए बमाेजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रित पूर्वकको निवेदन 
  • मोहियानी अस्थाइ निस्साको सक्कल र प्रतिलिपि
  • जग्गाधनी.नागरिकताको प्रतिलिपि प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि