करमा दर्ता हुने र करको रकम भुक्तानी गर्ने सूचना

Supporting Documents: