देउमाई नगरपालिका कार्यलय मंगलबारेको तेश्रो नगर परिषद निति, कार्यक्रम तथा वजेट सार्बजनिक